Priester Pradip

Zegening vruchten van de aarde

God van alle leven, zegen het hemelwater, de regen in de sloot. Zegen met zonnewarmte de aarde waaruit gewassen kiemen. Zegen met kracht en doorzettingsvermogen de landbouwer in weer en wind.

Zegen onze voedselketen en alles wat ons aan de schepping bindt. Zegen ons met het besef dat wij deel zijn van een groter geheel en kunnen bijdragen aan natuurbehoud. Zegen allen in de goede omgang met de elementen die ons omringen.

Dat het water dat wij drinken, het vuur waaraan wij ons warmen, de aarde die ons draagt en de lucht die wij inademen in harmonie en vrede zijn.

Dat wij en alles wat leeft de weldaad mogen ondervinden van jouw zegen. Amen.