Priester Pradip

Paaszegen 2021

Een zegen ben je 
doorheen je dienstbaarheid 
in welke vorm ook.
Een zegen ben je 
doorheen je medelijden 
op welke manier ook.
Een zegen ben je 
doorheen je stille aanwezigheid, 
hoe dan ook.

Doorheen de dienstbaarheid 
van Witte Donderdag, 
het medelijden 
op Goede Vrijdag 
en de uitgehouden stilte 
van Stille Zaterdag 
groeit de paaszegen.

Een paaszegen ben je 
wanneer je blijft geloven 
in de kracht van de liefde 
en in Jezus die ons voorgaat 
naar een lente voor altijd.

Zalig Pasen!