Priester Pradip

Jezus verrezen

Ik schreef een kort antwoord en bevestiging
om te zingen in de eucharistie na de consecratie,
het moment waarop we herhalen wat Jezus ons vroeg te doen;
brood en wijn te delen in zijn Naam.

Zo sluiten we ons aan bij die grote groep van mensen
die de eeuwen door gehoor geven aan dat nieuwe verbond
en dat onverwoestbare geloof dat Jezus leeft
en ons zijn levenskracht doorgeeft.

Als christenen geloven wij in de verrijzenis,
in de kracht van het leven, ondanks de tegenkrachten.
Met geloof, hoop en liefde
gaan wij naar Jezus’ voorbeeld
op weg naar een nieuwe wereld.

Brood en wijn delen in Jezus’ naam
is nooit vrijblijvend, het spoort ons aan
om ook onze levenskracht te delen
en alles te doen uit liefde.

Jezus verrezen, zo geloven wij,
dat Hij niet dood is maar levend voorgoed
in brood en wijn uit te delen;
levenskracht, geloof en hoop en liefde
voor een nieuwe wereld.

Hieronder de partituur

Partituur

en ingezongen versie, orgel door Marnix Annys