Priester Pradip

Gebed Wapenstilstand 2022

Wij bidden U, God van liefde, om een wapenstilstand voorgoed,
dat wapens worden omgesmeed tot landbouwwerktuigen,
dat vrede geen wens maar dagelijkse realiteit zou zijn.

Wij bidden dat er geen redenen meer zouden zijn om oorlog te voeren,
dat geen enkel volk geweld meer moet gebruiken
om vrede te bekomen of op te eisen waartoe zij recht op hebben;
een plaats om goed en veilig te kunnen wonen,
waar helder water en voedsel is voor iedereen,
waar niemand bang hoeft te zijn van de ander
en niemand uitgesloten wordt om welke reden dan ook…

Dat wij altijd weer blijven kiezen voor liefde boven haat
en vrede boven oorlog.

Dat wij ons zouden oefenen in de praktijk van de vrede;
dat wij bescherming zouden zijn voor wie zonder bescherming is,
een gids voor wie verdwaald is,
een brug voor wie wil oversteken,
een toevluchtsoord voor wie in gevaar is,
een lamp voor wie in duisternis leeft…

God van vrede, wij bidden U,
dat zolang wij ademen en deze aarde draait,
en zolang als er levende wezens leven,
we ons met barmhartigheid en toewijding
blijven inzetten op het bestrijden van de ellende in de wereld.
Moge het zo zijn. Amen.