Priester Pradip

Na de dood

Bij de 32e zondag door het jaar (C-cyclus)

Duizenden jaren lang waren hemel en hel
de woorden bij uitstek om te spreken over het leven na de dood.
Wie goede dingen heeft gedaan en liefdevol heeft geleefd
verdiende zijn hemel. Slechte mensen vlogen in de hel.

Heel wat oude schilderijen behandelen dit thema,
zoals deze van Joachim Patinir (1480-1524)
Het oversteken van de Styx’ (1520-1524).
Ruimer dan het in beeld brengen
van de mythische figuur Charon, de veerman,
verwijst het schilderij ook naar de werken van Dante,
maar ook naar de christelijke visie over de hemel.

Het leven van hierna, het hiernamaals,
is niet een hierna-nogmaals, maar een wereld zonder tekort,
waarin enkel de goede en mooie dingen zijn
zoals wij die hier en nu soms kunnen ervaren.

Samen met het verdwijnen van het christelijk geloof in onze contreien
is ook het geloof in een leven na de dood aan het verdwijnen,
bijgevolg ontstaat er een schroom
en taalarmoede om te spreken over de dood en het Hierna.

Volgelingen van Jezus geloven in de verrijzenis
en dat het leven na de dood hemels zal zijn,
daar is geen pijn, daar zijn geen zorgen meer,
geen verdriet, geen lijden, alleen maar volheid van leven.

Laten wij het maar hebben over liefde die blijft,
licht dat niet dooft
en dat onze doden niet dood zijn, maar leven!
Onze God is geen God van doden, maar van levenden,
want voor Hem zijn allen in leven.

Laten wij elkaar troosten, maar niet treuren
zoals diegenen die niet geloven in een leven na de dood.
Laten wij wenen en weten
dat ooit eens onze tranen zullen gedroogd worden
en dat wij zullen glimlachen om het leed dat is geleden.

Ik eindig deze bezinning met enkele citaten uit het Lied bij het graf
uit het toneelstuk ‘Cymbeline’ van William Shakespeare.
Daarna zing ik een passend refrein.

Vrees niet meer de zonnekracht
Of het wilde stormgebruis;
Hier is nu je taak volbracht,
Neem je loon en ga naar huis.

Liefde en deugd, ’t is alles waan;
Alles moet tot stof vergaan.
Geen toovnaar dere je!
Geen heks bezwere je!
Geen spookgeest plage je!
Geen kwaad belage je!
Rust in vrede, ongedeerd;
En je tombe zij geëerd.

(vertaling van Willy Courteaux)

Ga en leef / tekst: Pradip Smagge (maart 2020)
muziek: naar ‘Fear no more the heat of the sun’ – Jocelyn Pook

Vrees niet meer de angst of de pijn
van dit aardse leven.
Leef nu maar aan grenzen voorbij.
Blijf ons liefde geven.
Onze liefde krijg je mee.
Geef je zegen. Ga en leef.

Ga en leef (YouTube)