Priester Pradip

Alles uit liefde

Bij de 7e paaszondag (C-cyclus)

Een jongetje speelde eens verstoppertje met zijn vrienden.
Hij had zich goed verstopt en hij wachtte tot ze hem zouden vinden.
Maar er kwam niemand en toen hij het wachten beu werd,
kwam hij uit zijn schuilplaats gekropen.
Toen pas werd het hem duidelijk
dat zijn vrienden hem niet eens gezocht hadden,
zijn vrienden waren al naar huis gegaan.
Huilend vertelde de jongen dit aan zijn vader
en die antwoordde nadenkend:
“Ik denk dat God soms ook verdrietig moet zijn
omdat zijn mensenvrienden Hem niet willen zoeken…”

Jezus bidt dat wij God zouden leren kennen
en dat we zouden blijven zoeken:
“Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal Ik blijven doen,
zodat de liefde waarmee U Mij liefhad in hen zal zijn en Ik in hen.”
(Johannes 17:26 NBV21)

Het kennen van God is als in kennis zijn met de liefde zelf,
de oorsprong van alle liefde, Liefde met een hoofdletter.
Jezus bidt dat wij de God van liefde zouden kennen.
Elke gelovige is een godzoeker, hij is altijd op zoek
om God beter te leren kennen.
Het is een soort van verlangen in het geloof
dat je mag vergelijken met geliefden
die elkaar door en door willen kennen, alles van elkaar willen weten.
Iemand volledig doorgronden is moeilijk,
laat staan dat we God volledig kunnen kennen.
De apostel Paulus schreef in zijn wondermooie Hooglied van de liefde
onsterfelijke woorden over ons menselijke kennen.
Hij schrijft:
“Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld,
maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt,
maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.
Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de grootste daarvan is de liefde.” (1 Korintiërs 13:12-13 NBV21)

Paulus heeft het over het liefdevolle weten,
over je volledig bemind weten.
Zo komen we iets van God op het spoor.
God is liefde.
God kennen wil zeggen: in kennis zijn met God.
Niet enkel dus met het verstand, maar met hart en ziel God graag zien.
Een gelovige staat in een wezenlijke relatie met God.
Een levende relatie.
God is liefde; dat is de kern, de kracht en de schoonheid van ons geloof.
Heel ons leven, al ons denken en doen
mag in het teken staan van de liefde: alles uit liefde!

Ik zou willen eindigen met fragmentjes uit het Hooglied,
een prachtig boekje uit het Oude Testament.
In poëtische taal wordt de goddelijke liefde tussen mensen geschetst,
een liefde die zich weerspiegelt aan Gods liefde.
“Mijn lief is van mij, en ik ben van hem.
Hoe heerlijk is jouw liefde, hoeveel zoeter nog dan wijn.
Drink, en word dronken van liefde!
Draag mij als een zegel op je hart, als een zegel op je arm.
Sterk als de dood is de liefde,
beklemmend als het dodenrijk de hartstocht.
De liefde is een vlammend vuur, een laaiende vlam.
Zeeën kunnen haar niet doven, rivieren spoelen haar niet weg.
Ik ben van mijn lief, en mijn lief is van mij.”

God is liefde, daarom leven wij nu en voor altijd in liefde…