Priester Pradip

Het vrouwelijke in God

Bij het feest van de H. Drie-eenheid (C-cyclus)

Dit unieke fresco is te bewonderen
in de Sint-Jakobskerk in Urschalling, Duitsland.
Deze laatgotische schilderkunst is bij toeval ontdekt in 1927,
nadat een stuk gips van de muur viel
en de eeuwenoude fresco’s werden blootgelegd.
Momenteel is er een airconditioning systeem geïnstalleerd
om de luchtvochtigheid laag te houden en zo de fresco’s te bewaren.
Want dit tafereel is echt wel bijzonder
en trekt heel wat kijklustigen naar het kleine kerkje.
Het fresco uit de 14e eeuw is een voorstelling
van de Heilige Drie-eenheid, de Triniteit.
De vaderlijke gestalte met de witte baard (rechts)
en de Zoon, een mannelijke gestalte met bruine baard (links)
richten zich tot de Geest, een vrouwelijke gestalte in het midden,
die de toeschouwer rechtstreeks aankijkt.
De eenheid bij de drie figuren komt duidelijk tot uitdrukking:
de drie personen hebben slechts twee handen.
Hun aureolen lopen in elkaar over
en de drie bovenlichamen versmelten naar beneden toe met elkaar,
wat door de gewaden kenbaar wordt gemaakt.

Fresco in de kerk Urschalling

De Heilige Geest verwijst hier naar Sophia,
de Wijsheid die vanaf het oerbegin als scheppende kracht
naast God werkzaam was, zo beluisterden we het ook in de eerste lezing:
“De HEER heeft mij vóór al het andere geschapen,
toen Hij zijn scheppingswerk begon, was ik zijn eersteling.
Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er was,
nog voor de aarde vorm kreeg.” (Spreuken 8:22-23 NBV21)

Voor de scheppende geest staat in het Hebreeuws
het vrouwelijke woord ruach, levensadem.
Het fresco in Urschalling benadrukt een vrouwelijk aspect van God,
waarvoor in de geschiedenis van het christendom
weinig aandacht is geweest.

Triskel

De Drie-eenheid van God is een poging om uit te drukken
dat er een goddelijke eenheid is in de veelheid,
een beetje zoals men soms beweert dat er evenveel godsbeelden zijn
als het aantal mensen op aarde.
Drie is natuurlijk een heilig getal
en het komt ook voor in alle religies en oude culturen.
Dit symbool bijvoorbeeld komt al vijfduizend jaar voor
in alle windstreken van de wereld.
In dit triskel-teken herkennen christenen de Triniteit,
de drievuldigheid van God als Vader, Zoon en Geest.
In de Keltische cultuur staat het symbool
voor de drie-eenheid van het bestaan:
onderwereld (maan), wereld (aarde) en bovenwereld (zon).
Bij wicca staat de drie-eenheid voor Maagd, Moeder en Oude wijze vrouw.
Het is een symbool van eeuwige beweging en van eenheid in veelvoud.