Priester Pradip

De wijde kloof

Bij de 26e zondag door het jaar (C-cyclus)

De wijde kloof, waarvan sprake in het evangelie over de arme Lazarus, gaat over verschillende niveaus.
In de parabel gaat het op de eerste plaats
over de afstand in het dodenrijk tussen de hemel en de hel.
De rijke vrek wordt gestraft,
want hij heeft zogezegd zijn hemel op aarde al gehad,
maar daarbij vergeten om goed te doen
en zo is zijn plaats in de hemel in het dodenrijk verkeken.
De arme Lazarus heeft de hel op aarde beleefd
en wordt na zijn dood opgenomen in de hemel.

Op een tweede niveau gaat de wijde kloof
ook over de afstand tussen het dodenrijk en de aarde.
De rijke vrek wil vanuit de hel zijn familie op aarde laten waarschuwen,
maar dat gaat niet meer,
hij had tot bezinning moeten komen tijdens zijn leven op aarde.

De wijde kloof mogen we hier in onze bezinning ook beschouwen
als de groter wordende afstand tussen rijk en arm,
tussen de kleine groep welstellenden en de grote groep mensen
die het aan zovele levensnoodzakelijke zaken ontbreekt.
Denken we maar aan voeding, drinkbaar water,
veiligheid, woonst, warmte…

25 september is de Werelddag van Migranten en Vluchtelingen,
deze werelddag is al aan zijn 180e editie toe.
Het blijft nodig om aandacht te vragen voor deze problematiek.
Harde cijfers leren ons dat 90 miljoen mensen
wereldwijd gedwongen op de vlucht zijn wegens vervolging,
conflict, geweld of mensenrechtenschendingen.
10 jaar geleden was dat de helft minder.
We weten helaas ook dat de wapenindustrie het beter doet dan ooit.

Het Matteüseffect gaat over het feit
dat de rijken rijker worden en de armen armer.
De dienaar die zijn talenten gebruikt en inzet,
ziet zijn talenten verdubbelen.
De derde dienaar die zijn talent niet gebruikt,
wordt het hem zelfs afgenomen.
We zien dit Matteüseffect overal opduiken,
denk maar aan de monsterwinsten die energiebedrijven maken
tijdens de huidige energiecrisis en de financiële moeilijkheden
die mensen die het al niet breed hebben, daarbij ondervinden.

Heel de bijbel door klinkt de aanklacht tegen machtigen en rijken
die leven op de rug en kap van machteloze en arme mensen.
Het pleidooi voor een rechtvaardige en menswaardige economie
krijgt o.a. een luide stem door de profeet Amos
en via de parabels die Jezus vertelde over de noodzaak van delen.
Een boeddhistische wijsheid sluit aan bij de levenshouding van Jezus:
‘Wanneer je meer hebt dan je kunt gebruiken,
bouw dan geen hoger hek, maar koop een langere tafel.’
Jezus leefde zoals zovele spirituele leermeesters;
onthecht, vrij van bezittingen
of verlangens om meer te hebben of te zijn dan een ander.
Jezus heeft zichzelf uitgedeeld en zijn liefde gaat door
in de inzet van zovelen die strijden voor een andere, betere wereld.
Een wereld waarin niemand te veel of te weing heeft,
maar waarin elke mens ten volle kan leven zonder zorgen
in veiligheid, geborgenheid, vriendschap en liefde.