Priester Pradip

Groeien in wijsheid

Bij de 23e zondag door het jaar (C-cyclus)

De vraag aan God uit de eerste lezing uit het het boek Wijsheid
mag ons vandaag doen bezinnen over de wijsheid.
‘Wie kan uw bedoelingen kennen als U niet zelf wijsheid schenkt
en uw heilige geest naar beneden zendt?’ (Wijsh. 9:17 NBV21)

Het is de heilige geest die ons wijsheid schenkt.
Die geest van God is altijd anders en eeuwig jong.
Het is diezelfde adem van God die orde bracht in de oerchaos,
die leven blies in de eerste mens die gemaakt werd uit aarde,
die profeten liet spreken met een goddelijke stem,
die de angstige leerlingen van Jezus heeft aangevuurd
op het Pinksterfeest en hen over de wereld deed gaan
met de blijde boodschap als een lopend vuurtje.
Het is de geest van God die de eeuwen door
revoluties en nieuwe lentes aankondigde,
die soepelheid bracht in verstarde structuren…
Het is in diezelfde geest van God dat wij, volgelingen van Jezus,
de heilige schriften lezen en wijsheid vinden
om ons leven in te richten met geloof, hoop en vooral liefde.

Wie gedreven is door Gods goede geest
weet dat wijsheid groeit met de jaren, ja,
zelfs doorheen de lange geschiedenis.

Een voorbeeld over geweld en doodslag.
God zelf leert ons in het vijfde gebod:
‘Pleeg geen moord’ (Ex. 20:13 NBV21)
Maar het beloofde land moest veroverd worden op haar inwoners,
die op bevel van God uitgemoord werden.
De wetgeving ‘oog om oog, tand voor tand, hand voor hand’
was al een inperking van grenzeloze wraakneming
en Jezus gaat een stap verder door geen wraak te nemen,
maar je andere wang aan te bieden wanneer men je op de wang slaat.
Tijdens zijn bergrede leert Jezus ons
dat gedachten en woorden moordend kunnen zijn.
Zo voegt hij een spirituele dimensie toe aan het vijfde gebod.

Dit voorbeeld over geweld en doodslag toont ons
hoe wijsheid groeien kan doorheen de eeuwen.

Laten we nu eens stilstaan bij die onbegrijpelijke woorden van Jezus
uit het evangelie vandaag over je moeder haten.
Het vierde gebod zegt heel duidelijk:
‘Toon eerbied voor uw vader en uw moeder.
Dan zult u lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.’
(Ex. 20:12 NBV21)

‘Wie Mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder
en vrouw en kinderen en broers en zussen,
ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn.’
(Luc. 14:26 NBV21)

Na tweeduizend jaar mag Gods geest onze harten en zielen vullen
met wijsheid en liefde en die woorden uit het evangelie
invullen voor wat ze zijn, woorden als oproep tot totale onthechting.
Woorden die we moeten plaatsen in de verleden tijd.

Laten we geen voorbeeld nemen
aan de harde houding van Jezus tegenover zijn moeder.
Laten we groeien in wijsheid en alles uit liefde doen.
Laten we onze ouders graag zien,
laten we Jezus volgen in de liefde en niet in de haat…