Priester Pradip

Paasboodschap 2022

Het is goed en het doet deugd om met volgelingen van Jezus,
mensen uit de Jezusbeweging ons verrijzenisgeloof
te delen, te vieren en te beleven.
Het is de kern, de bron van ons gelovig leven, dat wij hoop,
liefde en kracht ontvangen door Jezus’ verrijzenis.
Was Jezus in het graf gebleven, was Hij voorgoed dood en begraven,
Hij zou verdwenen zijn, vergeten, toch zeker na tweeduizend jaar.
Maar Hij leeft, Hij is niet in de dood gebleven!
Niet te geloven, te mooi om waar te zijn, en toch, en toch…
Dit verrijzenisgeloof geeft hoop aan wie wanhopig zijn,
geeft licht aan wie in duisternis leven.
Dit verrijzenisgeloof doet ons de hand uitsteken om te helpen waar kan,
om een open uitnodiging te zijn niet bij de pakken te blijven zitten.

Jezus is voor ons de boom van het leven,
het dode kruishout kwam tot leven, groene takken
tonen de kracht van het leven op de dood.
Dit mooie symbool op onze nieuwe paaskaars verwijst naar Psalm 1,
naar de gelovige die als een boom geplant staat aan levend water.

Op Goede Vrijdag hebben we tijdens de kruishulde
lentegroene takjes neergelegd bij de gestorven Jezus
als een aanklacht tegen zinloos geweld…
en de onverwoestbare hoop dat alleen liefde overwint.
Het jonge groene hout bij het oude dode kruishout…

Kruishulde op Goede Vrijdag 2022

Een oud kerklied zingt: ‘Met de boom des levens wegend op zijn rug…’
Door ons verrijzenisgeloof wordt het kruishout een boom van leven.

Dwars tegen alle geweld, haat, lijden en oorlog van deze wereld
blijven wij als gelovigen oproepen tot vrede
en het beoefenen van naastenliefde.
Jezus deed het ons voor, Zijn liefde overwint alles.

In deze woelige tijden bekijken we samen het kortfilmpje Hamsa.
Hamsa is een beschermend oosters amulet,
het wordt soms het handje van Fatima genoemd (Islam)
of het handje van Mirjam (Jodendom).
Het is een teken van Gods bescherming en zegen.

Het Hamsagebed:
Laat geen droefheid in mijn hart komen.
Laat mij vrij van zorgen zijn.
Laat geen strijd mijn ogen bereiken.
Laat mijn ziel vervuld zijn
met de zegen van vreugde en vrede.

Klik op onderstaande afbeelding om het filmpje Hamsa te bekijken.