Priester Pradip

Geloof, hoop en liefde

Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. (1 Kor. 13:13)

Kruis = geloof
Anker = hoop
Hart = liefde

Het hart omvat het kruis en de hoop, want de liefde is de grootste van de drie. De christelijke liefde is niet lichtvoetig of zweverig, ze hangt niet als een ballonnetje aan een broos draadje. De christelijke liefde is verankerd en vindt haar fundament in de hoop. Zonder hoop is de liefde vluchtig. Het anker houdt haar vast, geeft haar houvast. Het kruis verwijst naar het geloof. Het mysterie van Jezus’ lijden kan slechts begrepen worden tegen de achtergrond van de goddelijke liefde en het sterke vertrouwen, de hoop op voorgoed geborgen te zijn. Als christenen geloven en hopen wij door de kracht van de liefde. Hadden wij de liefde niet, we zouden niets zijn. Liefde is alles. Alles gelooft ze, alles hoopt ze. De liefde zal nooit vergaan.