Priester Pradip

Geboorte tussen het puin

Kerstbezinning en kerstzegen 2023

God is geboren in de duisternis en haat van deze wereld
als een kind van licht en vrede
in de eenvoud van een arme stal.

Op kerstavond van het jaar 1223,
precies 800 kerstdagen geleden dus,
vierde de heilige Franciscus van Assisi
het kerstgebeuren in een levende kerststal.
Het was zijn idee om de eenvoud van het kersttafereel
te tonen aan zijn medegelovigen.
De plaatselijke boer en boerin van het dorp speelden Jozef en Maria,
er was een pasgeborene als het Jezuskind
en er waren een os en ezel in de grot aanwezig.
Het verhaal gaat dat die ezel “ia” zei
als antwoord op de preek van de heilige Franciscus
om duidelijk te maken dat hij helemaal akkoord ging
met wat Franciscus allemaal vertelde…
Door de uitbeelding van het kerstverhaal werden de mensen geraakt
en beseften ze hoe die grote, afstandelijke God,
heel tastbaar en dichtbij geboren werd in hun leven.

Tot op vandaag blijft dit geboorteverhaal ook voor ons als gelovigen
een wonderlijk mysterie vol liefde en vrede.
Liefde en vrede, te midden een wereld vol haat en oorlog.

Deze foto is van een kerststal in een kerk in Bethlehem,
we zien het Jezuskind tussen het puin van een kapotgeschoten stad.
We luisteren even wat de pastoor over deze kerststal te vertellen heeft…

Kort samengevat:
“In Bethlehem, de oorsprong van het kerstgebeuren,
worden de kerstvieringen geannuleerd omwille van de oorlog in Gaza.
Kerstmis is de solidariteit van God met de onderdrukten,
met diegenen die lijden.
Jezus wordt dit jaar geboren onder het puin in Gaza.
Onze hoop ligt in ons geloof, onze hoop is onze weerstand.
Wanneer we het Jezuskind zien tussen het puin,
kunnen we het licht van de hoop zien,
het leven wint op alle vernieling en dood.”

Wij geloven in de geboorte tussen het puin,
de geboorte van God als een baby, toevertrouwd aan mensenhanden.
God laat ons niet alleen, Hij komt dicht bij ons wonen.
God vergeet niemand, niemand is godvergeten.
Als gelovigen vinden wij telkens opnieuw voldoende weerstand
om te blijven kiezen voor de diepste kern van ons gelovig zijn.

We moeten leren leven met de puinhopen
uit ons niet eens zo lang voorbije Vlaamse kerkelijke verleden.
Wij kiezen ervoor om het Jezuskind
niet met het doopwater weg te gooien,
om de kerk niet de rug toe te keren,
maar om van binnenuit dragers van hoop te blijven,
puinruimers en wegbereiders naar een betere toekomst.
Het Jezuskind roept ons op om kinderen van het licht te zijn.

Kerstzegen 2023

Gezegend ben je door het licht van God
wanneer je verder kan door het duister
naar een nieuwe morgen.
Gezegend ben je door de liefde van God
wanneer je doorheen haat en pijn
de hoop niet verliest.
Gezegend ben je door de geest van Kerstmis
die je vrede brengt.
Gezegend ben je door de kerstvreugde
die je goede moed schenkt.
Gezegend ben je door de kernboodschap van Kerstmis
die je liefde in overvloed geeft
voor jezelf en je naasten.
Gezegend ben je
wanneer je ook een zegen bent voor een ander
in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.