Priester Pradip

Mensen van de Weg

Bij de 5e Paaszondag (A-cyclus)

De weg, de waarheid en het leven…
Wat een kernachtige geloofsbelijdenis,
wat een sterke samenvatting van wie Jezus voor ons is!

Wie gelooft in Jezus als zoon van God en zoon van mensen,
zoals Hij tot ons komt via de Blijde Boodschap,
de naastenliefde en het breken van brood,
die vindt in Jezus de weg bij uitstek om te volgen,
de waarheid over de volheid van het leven in Gods liefde.

‘De weg’ is een mooi beeld voor ons eigen levensverhaal,
want wij gaan elk onze eigen weg door het leven,
wie jong is of zonder zorgen gaat snel vooruit:
een beetje zoals op de snelweg.
Wie ouder wordt of wil genieten van wat er zich langs de weg bevindt,
gaat langzamer, wil zelfs niet dat het vlug gaat.
Wie in de problemen zit, tegenslagen heeft,
beweegt zich op moeilijke paden, is op een doodlopende weg…
‘De weg’ is een mooi en rijk beeld voor elke levensfase.

In het evangelie hoorden we ook over de weg.
Jezus zegt zonder blikken of blozen:
“Ik ben de weg, de waarheid en het leven.”
En er kwam geen protest, men hield hem niet voor verwaand,
want wie Hem kende, Hem bezig zag, wist het eigenlijk al.
Jezus is niet normaal,
in Hem en door Hem gebeuren wonderlijke dingen.
Zijn levensweg was gevuld met de liefde voor God
en liefde voor de naaste medemens.
Ja, het is de eerste geloofsbelijdenis geworden van de Jezusbeweging:
Jezus is onze weg, Hij is de waarheid, Hij geeft ons leven.

En zo werden de eerste christenen ook genoemd: mensen van de weg.
Mensen die een heel specifieke weg gevonden hadden om te leven:
leven, werken, bidden, liefhebben in Jezus’ naam,
met zijn woorden dagelijkse problemen oplossen,
anderen zegenen met de naam van Jezus,
hen dopen in de naam van de Vader, de Zoon en heilige Geest,
zieken zalven met concrete zorg, aandacht en gebed,
armen niet aan hun lot overlaten, delen vanuit eigen overvloed.
Die mensen van de weg waren niet normaal.

Wereldwijd proberen 2,5 miljard mensen die weg van Jezus te gaan.
Tot op vandaag blijft Jezus de weg, de waarheid en het leven.
Tot op vandaag blijft die Jezusbeweging onderweg
naar een nieuwe wereld waar het eindelijk goed zal zijn voor iedereen.

Is de weg van Jezus gaan moeilijk?
Ik durf eerlijk zeggen: neen,
maar dat wil niet zeggen dat het niets van je vraagt.
Wie in Jezus’ voetspoor wil treden moet zich verbinden met Gods liefde,
er diep van overtuigd zijn dat God van je houdt
en dat Hij in liefde je altijd nabij is.
Vanuit die liefde ontvang je de kracht om ook liefde te zijn voor anderen.
En soms moet je jezelf overtreffen,
moet je een keer durven doen wat niet normaal is.
Maar enkel zo volg je het voetspoor van Jezus.
Diepgelovigen en mensen die zich geroepen weten door Gods liefde
zullen het met mij zeggen:
niet ik koos de weg, maar de weg koos mij.

Laten we er dan werk van maken zoekenden de weg te wijzen
en zelf nooit ophouden verder te wandelen op de weg van Jezus,
want zijn weg van liefde blijft de moeite waard.