Priester Pradip

Pleitbezorger

Bij de 6e Paaszondag (A-cyclus)

Binnenkort vieren we het Pinksterfeest, het feest van de Heilige Geest.
De bijbel geeft veel namen voor de Heilige Geest,
zoals de Geest van wijsheid, van macht, van kennis en verstand.
Eén van de namen die Jezus vaak gebruikt, is de Geest van de waarheid.
De Geest als trooster, helper, advocaat, pleitbezorger.
In het Grieks staat hier het woord ‘parakletos’, pleitbezorger:
iemand die langs komt, die bij je is en met je meeloopt,
de last voor je draagt, je recht verschaft en voor je opkomt.
Want de Geest is de waarheid, in de heilige Geest is er geen leugen.
Enkel zo’n geest kan ons vooruit helpen, waarachtig vertroosten.

Jezus beloofde zijn leerlingen een helper te sturen,
een geestelijke bijstand, letterlijk iemand die aan je zijde geroepen wordt,
een advocaat, hij verdedigt, staat je bij, troost en sterkt je…

Zo’n kleine duizend jaar geleden bouwde een zekere Abelardus
een kluizenaarshut die hij de naam ‘Parakletos’ gaf,
de Heilige Geest die de rede verlicht en het recht bepleit.
Soms hebben ook wij nood aan zo’n plek,
zo’n tijd en ruimte van vertroosting,
om terug op adem te komen, de gedachten te ordenen,
de liefde te hervinden en de kracht om door te gaan,
om te kunnen dragen wat moet gedragen worden…

De Geest mag/moet aanroepen worden,
Hij is iemand die altijd als geroepen komt…
Kom, Heilige Geest, verlicht ons verstand,
leg ons de goede woorden in de mond…