Priester Pradip

Sjaloom

Bij de 28e zondag door het jaar (A-cyclus)

De profeet Jesaja heeft het in zijn vredesvisioen
over een feestmaal op de berg van God,
waar alle volken in vrede samen zijn
en leven zonder tekort, alle goeds in overvloed
want er zal geen verdriet en geen dood meer zijn.

Dit vredesvisioen staat in schril contrast
met het actuele oorlogsgeweld in het Heilig Land
en eigenlijk met de hele geschiedenis van Jeruzalem.

Vijfduizend jaar geleden was er voor het eerst sprake
van een verwijzing naar de huidige naam Jeruzalem.
Op de Ofelheuvel was een tempel gebouwd voor de Syrische god Salem
en de plaats kreeg de naam Roesjalimoem, vestiging van Salem.
De naam ‘Salem’ is trouwens nog steeds hoorbaar
in de naam ‘Jeru-salem’.

De Ofelheuvel was een heilige plaats,
door de god Salem uitgekozen als zijn woonplaats,
er was een waterbron en het was strategisch gelegen.

Een andere heuvel in de nabijheid van Roesjalimoem was de Moria,
daar zou Abraham zijn zoon Isaak hebben geofferd,
mocht een engel hem er niet tijdig van hebben weerhouden.
De berg Moria kreeg later de meer gekende naam Sion.
De Sionsberg werd later de plaats voor de stad van koning David
en nog later de plaats voor de tempel
die gebouwd werd door koning Salomo.
Sion verwees op den duur niet alleen meer naar de oude Davidstad,
maar naar heel Jeruzalem, zelfs naar het hele Heilige Land van Israël.

Dat beloofde land voor het volk van God is heel de geschiedenis door
het strijdtoneel geweest van verschillende volkeren; de Syriërs,
de Jebusieten, de Edomieten, de Maobieten, de Ammonieten,
de Filistijnen, de Egyptenaren, de Israëlieten, de Assyriërs,
de Babyloniërs, de Perzen, de Romeinen, de Arabieren,
de christenen tijdens de kruistochten, de Mammelukken en Ottomanen,
de Britten, de joden en de moslims…

Het visioen van de profeet Jesaja blijft een verre droom.
Zal er ooit vrede zijn op de berg van God?
Het feestmaal zonder tekort, vol sjaloom, laat op zich wachten.
Sjaloom betekent niet alleen vrede,
maar ook een toestand van volkomenheid, waarin geen tekort meer zal zijn.

Op de berg Sion hebben joden eeuwenlang sedermaaltijden gehouden,
heeft Jezus met zijn vrienden het laatste avondmaal gevierd,
en gedenken moslims de nachtelijke hemelvaart van Mohammed
door het delen van zoetigheden.
De El Aksamoskee markeert de plaats waar Mohammed
na een gesprek met Mozes, Jesaja en Jezus
via een ladder naar de hemel klom.

In de godsdiensten van het boek (Thora, Bijbel en Koran),
worden rituele maaltijden gehouden als uiting van verbondenheid
met het goddelijke en mensen onderling.

Jeruzalem is de heilige stad voor joden, christenen en moslims.
Het zal ‘sjaloom’ zijn wanneer haat en oorlog verdwenen zijn,
wanneer alle mensen kunnen leven in volkomen vrede
en deelnemen aan het goddelijke feestmaal, voorgoed.