Priester Pradip

Wijsheid

Bij de 32e zondag door het jaar (A-cyclus)

Jezus vond terug een treffende vergelijking uit het dagelijkse leven
om zijn oproep tot waakzaamheid kracht bij te zetten.
De meisjes uit de bruiloftsstoet zonder voldoende reserve aan olie
komen in het duister te zitten
en kunnen niet deelnemen aan het feest.
Tot op vandaag is het een wijze raad
om af en toe je voorraad te controleren…
want het is pech en ongelukkig
wanneer je zonder brandstof in de tank van je wagen komt te zitten
of hij niet voldoende opgeladen is.

Zorg dat je voldoende reserves hebt,
weet hoe groot of klein je voorraden zijn.
Christenen moeten voorzienige en waakzame mensen zijn.
Jezus leert ons deugdzame mensen te zijn,
te leven naar de deugden van voorzichtigheid, wijsheid,
rechtvaardigheid, matigheid, standvastigheid, geloof, hoop en liefde.
Ik weet, de lat ligt hoog, daarom blijft het ook een streven,
een uitdaging om die deugden toe te passen in je denken en doen.
Een goed christen worden, is vooral werk maken
van een goede levenshoudingen, van goed in het leven te staan.
En daar is wijsheid bij nodig, veel wijsheid…

In de eerste lezing uit het boek Wijsheid
hoorden we dat wijsheid zich gemakkelijk laat vinden.
Wijsheid heeft niets te maken met verstandelijke vermogens,
want ook slimme mensen doen soms domme dingen.

Wijsheid is een deugd, een geschenk,
iets wat je leert door het leven zelf
en niet door dikke cursussen of moeilijke boeken te lezen.
Daarom spreken we ook over levenswijsheid,
je moet wijsheid opdoen, verzamelen, opstapelen.
Wijsheid is een mooie deugd, een goede levenshouding.

In Gods woorden vinden we wijsheid,
in Jezus’ voorbeeld wordt wijsheid heel concreet.
Naast Zoon van God is Jezus ook een wijsheidsleraar, een wijsgeer,
een filosoof, letterlijk ‘vriend van de wijsheid’.

De filosofie van Christus,
zijn gedachten over de waardigheid van elke persoon,
zijn wijze woorden over een meer rechtvaardige wereld,
zijn klare en nieuwe kijk op naastenliefde
blijven tot op vandaag het mensenhart bewegen tot het goede.

Laten ook wij wijze christenen blijven of worden
die leven op de wijze van Jezus en met zijn wijsheid.

Wij houden de lampen brandend
en zorgen zelfs voor een reserve aan voorraad
vanuit de deugd van voorzienigheid.

Medegelovigen, laat je vinden door de wijsheid,
laat je leiden door de liefde van Jezus,
dan wordt het ooit waar;
een wereld en een mensheid
niet langer getekend door tekort,
maar zoals ooit door God bedoeld:
een ruimte en tijd vol goedheid en liefde.