Priester Pradip

Goddelijke Barmhartigheid

Bij de 2e paaszondag / jaar B

Maria Faustina Kowalska (Polen 1905-1938)
werd door paus Johannes Paulus II heilig verklaard op 30 april 2000.
Sindsdien wordt op de zondag na Pasen
de Goddelijke Barmhartigheid gevierd.
Zuster Faustina en dus ook paus Johannes Paulus II
hadden een grote verering voor de Goddelijke Barmhartigheid.

Jezus verscheen aan zuster Faustina op 22 februari 1931
als de ‘Koning van Goddelijke Genade’, gekleed in een wit gewaad.
Zijn rechterhand was in een teken van zegen opgeheven
en de andere wees naar zijn hart waar twee stralen uitkwamen;
de ene rood en de andere wit, waarbij het rood bloed
en het wit water voorstelde.
Jezus vroeg haar van deze verschijning een schilderij te laten maken
met als onderschrift: ‘Jezus, ik vertrouw op U’.

Het schilderij is wereldwijd gekend
en de devotie tot de Goddelijke Barmhartigheid
werd nieuw leven ingeblazen.

Barmhartigheid en genade zijn sterke religieuze begrippen.
Onze God is de Barmhartige Erbarmer
die ons telkens weer zijn genade schenkt.

Jezus is de belichaming, de menswording,
de incarnatie van de Goddelijke Barmhartigheid.
Jezus’ warmhartige barmhartigheid
gaat naar de diepste betekenis van dat oude woord chèsèd
en het is één van de mooiste woorden uit de bijbel.
Vaak wordt het eenvoudigweg met ‘liefde’ vertaald.

Het Hebreeuwse woord rachamiem, betekent letterlijk ‘ingewanden’.
Het is de meervoudsvorm van rèchèm, dat ‘baarmoeder’ betekent.
De Goddelijke Barmhartigheid is diep bewogen liefde.
Barmhartigheid in de bijbelse zin
is eigenlijk veel méér dan een onderdeeltje van de liefde van God.
Barmhartigheid is het wezen van God zelf.

De barmhartigheid van God leert ons
met meer liefde door het leven te gaan
om net zoals Jezus geraakt te zijn tot in onze ingewanden
en zo steeds weer te kiezen voor een liefdevolle houding.
Dat kan enkel vanuit het grote vertrouwen
dat God ons altijd nabij en genadig is.

Jezus, ik vertrouw op jou en op jouw genade,
vloeiend uit jouw liefdevol hart.

Uit het bloed en het water
vloeiend uit jouw doorstoken zijde,
volledig God en zo menselijk,
Jezus, ik vertrouw op jou.

Omwille van jouw smartelijk lijden,
wees ons genadig.
Omwille van jouw smartelijk lijden,
wees de hele wereld genadig.

Jezus, ik vertrouw op jou en op jouw genade,
vloeiend uit jouw liefdevol hart.