Priester Pradip

Het begrijpen van de Schriften

Bij de 3e paaszondag / jaar B

Wij behoren tot de godsdiensten van het boek,
want de Schriften of de Bijbel
nemen een belangrijke plaats in in ons geloof.
Natuurlijk zijn het jodendom en de islam
nog meer dan het christendom godsdiensten van het boek,
want bij hen zijn het Oude Testament en de Koran
rechtstreekse openbaringen van God.

In onze godsdienst staat de figuur van Jezus centraal,
Hij is als mens de volledige openbaring van wie God voor ons is.
Het woord is vlees geworden.
En dat is belangrijk in ons geloven,
dat wij het woord vlees en bloed geven.
Niet alleen de Bijbel is belangrijk, maar vooral ook
hoe we dat in de praktijk kunnen omzetten.
Jezus hielp zijn leerlingen tijdens zijn verschijningen na zijn verrijzenis
om hun eigen Schriften, het Oude Testament beter te begrijpen.
Het begrijpen van de Schriften was van groot belang,
anders konden de leerlingen het Jezusverhaal niet goed doorvertellen.
Jezus was de vervulling van de Schriften,
zijn nieuw verbond werd gesloten op alle andere verbondssluitingen
en beloften uit het Oude Testament.

Als wij goede leerlingen willen zijn van Jezus
mogen we dus nooit vergeten hoe we met de Bijbel om moeten gaan.
Lees de oude verhalen en lees de tekenen van deze tijd, leert Jezus ons.
Zien we niet dagelijks gebeuren
wat er ook vroeger gebeurde in de bijbelse tijd?
De Bijbel is zo rijk aan inhoud dat je het nooit kan uitlezen,
tot op vandaag blijft de Bijbel de inspiratie voor zovele christenen
in verschillende landen en culturen.

De Bijbel is het meest vertaalde boek ter wereld.
Oorspronkelijk geschreven in drie talen (Hebreeuws, Grieks en Aramees),
is de volledige Bijbel (Oude en Nieuwe Testament),
nu beschikbaar in 704 talen en dialecten
en kan het daarmee wereldwijd door 6,1 miljard mensen gelezen worden.

De Bijbel mag dan het meest gedrukte en verkochte boek ter wereld zijn
(in 2020 bestonden er wereldwijd 5 miljard exemplaren),
de grote vraag blijft: lezen we er ook af en toe in,
gebruiken we de Bijbel in ons leven?
Het begrijpen van de Schriften, zoals Jezus ons vraagt,
gaat niet zomaar, dat kan niet alleen maar door te lezen en te herlezen,
maar vooral ook door ermee te bidden,
er spiritualiteit en wijsheid uit te halen,
door de woorden tot leven te brengen door je manier van leven.