Priester Pradip

In Jezus’ Geest

Bij het hoogfeest van Pinksteren / jaar B

Ik maak geen reclame,
maar er bestaat een energiedrankje waarvan je vleugels krijgt,
een oppeppend drankje dus.
Wij kunnen zeggen dat binnen ons geloof
de Heilige Geest ons vleugels geeft,
het pept ons op, schenkt ons energie.
Met Pinksteren vieren christenen die energie van in het begin,
die tot op vandaag mensen aansteekt,
enthousiast maakt en doet leven in Jezus’ Geest.

Karl Marx meende dat godsdienst opium voor het volk was,
in zekere zin had hij gelijk als we godsdienst verstaan
als geestverruimend.
Godsdienst moet immers vrij maken en de geest verruimen,
nieuwe horizonten bieden, mensen verheffen,
hen vleugels geven als het ware.

Wanneer wij als gelovigen leven in Jezus’ Geest
dan kunnen wij geen zwaarmoedige mensen zijn,
dan kunnen wij ons leven optillen naar een beter en mooier niveau.
De Geest wordt voorgesteld als een duif
die kan loskomen van de aarde en vrijheid zoekt in de open hemel.
Wanneer wij als gelovigen leven in Jezus’ Geest
dan zijn wij tot meer in staat, dan spreken wij een andere taal,
dan worden wij mensen met een nieuwe visie,
dan leven wij in het visioen van een hemel op aarde.

In de hertaling van het Pinksterverhaal legt Nico ter Linden
de band door de eeuwen heen van de Heilige Geest in alles en allen.
Het is dezelfde Geest die over de chaos zweefde in het allereerste begin,
die als adem in Adams neus werd geblazen,
die de levensadem werd van het mensenvolk,
die vurige adem werd in de mond van de profeten,
die hen een nieuwe taal deed spreken,
die o.a. in Mozes, Elia en Jezus levensruimte gaf aan mensen
die gevangen zaten in zichzelf en in vastgeroeste structuren.

Het is diezelfde Geest die in vurige vlammetjes
de bange apostelen terug in lichterlaaie deden staan
om overtuigd te raken van hun verrijzenisgeloof en het te verkondigen.
De apostelen leefden na Jezus’ dood verder in zijn Geest.
Te vroeg wellicht heeft Jezus dit leven verlaten,
Hij had ons nog veel meer kunnen verteld hebben,
maar Hij liet ons zijn Geest die ons tot de volle waarheid mag brengen.

Laten we ons elke dag openstellen voor die goede Geest,
dat wij niet louter op eigen kracht vertrouwen,
en de werking van Jezus’ Geest niet belemmeren.

Mensen die leven in Jezus’ Geest
brengen vooral Jezus aanwezig en niet zichzelf.
In woord en daad werken zij verder aan die blijde boodschap
die al eeuwen wordt doorgegeven
en die we niet zelf hebben uitgevonden.
Jezus’ Geest geeft ons vleugels!

Laten wij in diezelfde Geest van Jezus
liefde, vrede, geluk en vreugde betekenen voor anderen.
Dat wij geestige mensen blijven of nog meer worden.