Priester Pradip

Tedere aanraking

Bij de 9e zondag door het jaar B

Zie het voor je,
Jezus met zijn leerlingen wandelend
langs de akkers vol goudgele korenaren.
Kijk hoe Jezus’ hand zacht de wiegende korenaren streelt.
Deze tedere aanraking vertelt zonder woorden
over Jezus’ dankbaarheid om Gods schepping,
om de kiemkracht van de natuur,
om de harde arbeid van de landbouwer.
De tedere aanraking van Jezus’ hand met de korenaren
doet iets vermoeden van verbondenheid en herkenning
met het sterven van de graankorrel en de rijke oogst.
Het is met een open hand, een hand die liefde en vertrouwen wekt,
dat Jezus zacht de korenaren aanraakt.

Helemaal anders en tegenovergesteld
staan de farizeeën met gebalde vuisten in hun eigen gelijk.
Zij weten het beter, zij zijn hard in de leer,
maar hardleers in de liefde tot God.
Zij hebben de Thora van jongs af aan geleerd,
uit het hoofd, letter per letter, uit het hoofd, maar niet met het hart.
De Thora, de wet,
werd voor hen van richtsnoer tot leiband,
van een weg naar het volle leven tot een onbegaanbare weg
door de veelheid aan geboden en verboden.

De Thora is er om bemind te worden, zo staat in Psalm 119:
“Ik verheug mij in uw geboden, ik heb ze lief.
Ik hef mijn handen op naar uw geboden, ik heb ze lief.
Uw wetten blijf ik overdenken.” (Psalm 119:47-48 NBV21)

De farizeeën hebben geen liefde voor de wet,
ze zijn er slaaf van geworden
en leggen die ondraaglijke lasten op de schouders van anderen.
Hun vermaande vinger wijst anderen terecht,
maar ze zijn vergeten dat God liefde is en liefde wil,
niet meer en niet minder dan dat.

De verschrompelde hand wordt door Jezus genezen,
maar het verschrompelde hart van de farizeeën
daar kon Hij niets tegen beginnen.
Nog steeds is Jezus boos, maar ook bedroefd
om de hardleersheid van hen die niet willen inzien dat God liefde is.
Jezus toont en leert ons
dat je best met tederheid en liefde omgaat met alles en allen.

Zie het voor je, Jezus met zijn leerlingen wandelend
langs de akkers vol goudgele korenaren.
Kijk hoe Jezus’ hand zacht de wiegende korenaren streelt.
Deze tedere aanraking vertelt zoveel zonder woorden.