Priester Pradip

Kalachakra mandala

Bij de 3e zondag door het jaar B

In het Tibetaans Boeddhisme bestaan heel veel vormen van meditatie.
De meditatie bij de kalachakra mandala
van “het wiel van het leven” (Sanskriet “kalachakra”)
gaat over de tijd die we hebben in deze wereld
om vrede te vinden met alles en met onszelf.
Het is een meditatie over schepping en vernieling,
over geboorte en dood.
Een bezinning over het feit dat alles in deze wereld eindig is,
of zoals de apostel Paulus het zegt aan de christenen in Korinte:
“De wereld die wij kennen gaat ten onder.” (1 Kor. 7:31b)

Het duurt heel lang voor de mandala gemaakt kan worden,
want het inkleuren gaat langzaam.
Tijd genoeg dus om te mediteren.
De mandala wordt ingekleurd
met korreltjes gekleurd mineraal (of zout, of zand).

Hieronder kan je meditatief kijken
naar het maken van zo’n kalachakra mandala.