Priester Pradip

Niet van deze wereld

Bij de 7e paaszondag / jaar B

Jezus heeft 33 jaar op onze wereld geleefd.
In die korte periode heeft Hij woorden gesproken en daden gesteld
die al tweeduizend jaar lang overal ter wereld
ontelbare mensenlevens heeft aangeraakt.
Drie jaar openbaar leven, duizenden jaren van wereldwijde invloed.

Jezus zal, hoe sterk onze wereld ook is veranderd,
blijven mensen inspireren om te leven
naar zijn ware woorden en liefdevolle daden.
Heel zijn manier van denken en leven verwijst naar het goddelijke,
naar een andere, nieuwe wereld, waarin anders wordt gedacht en geleefd.

Honderd jaar na Jezus’ verrijzenis dacht Johannes na
over de betekenis en blijvende impact van Jezus’ leven.
De eerste christenen hadden het niet gemakkelijk
om de radicale nieuwheid van het Jezusverhaal
te verkondigen aan hun tijdsgenoten.
Ze werden beschouwd als wereldvreemd
en beschuldigd van ketterse ideeën.

De evangelist Johannes schrijft het hogepriesterlijk gebed van Jezus
waarin duidelijk wordt dat Jezus als bemiddelaar spreekt
en weet dat Hijzelf, net als zijn leerlingen, niet van deze wereld is
en toch in deze wereld moet staande blijven.
Jezus bemiddelt tussen hemel en aarde.
Als een hogepriester slaat Jezus de ogen op naar God
zonder zijn leerlingen uit het oog te verliezen.
Jezus bidt voor hen omdat zij niet bij de wereld horen
en toch met een zending in deze wereld staan,
namelijk om de waarheid te verkondigen
en om Gods liefde bij de mensen te brengen.

In dit weekend tussen Hemelvaart en Pinksteren,
is het aan ons, christenen, om te blijven bidden
om de komst van de Heilige Geest.
Die Geest van Jezus staat ons bij, bezielt en vuurt ons aan
om het nieuwe van de blijde boodschap
te verkondigen in woord en daad.

In deze wereld spreken en doen wij
wat niet van deze wereld, deze tijd lijkt te zijn:

• de laatsten mogen voorsteken en vooraan staan
• vijanden worden graag gezien
• geweld wordt te allen tijde vermeden
• er wordt niet geteld hoeveel keer er vergeven werd
• voor elke mens is nieuwe toekomst mogelijk
• liefde is onvoorwaardelijk en niet kieskeurig
• er is extra aandacht voor de zonderling, de enkeling
• prestaties zijn geen garantie op een grotere beloning
• doodgaan is doorgaan naar het eeuwige leven
• liefde is alles, alleen liefde telt…

Stef Bos zong het al, bijna dertig jaar geleden:
“Je bent niet van deze wereld, niet van deze tijd,
je haalt ze uit hun zoete dromen, je hebt maling aan de macht,
je doet niet mee aan deze kermis, je danst niet met de haat en nijd,
je bent niet van deze wereld, niet van deze tijd…”

We zijn als christenen niet van deze wereld,
maar staan er wel met beide voeten in,
wij laten ons leiden door Jezus’ goede Geest.

Kom, Heilige Geest, kom en vervul het hart van uw gelovigen.