Priester Pradip

Van harte

Bij de 21e zondag door het jaar (C-cyclus)

Het is typisch Jezus om de uiterlijke schijn aan de kaak te stellen
en ons te wijzen op onze innerlijke houding.
Voor Jezus is het belangrijk dat we bij alles wat we denken en doen
ons hart laten spreken, ons hart volgen, dat we er met ons hart bij zijn.
We bereiken de hemel wanneer we van harte leven
en alles uit liefde doen.

Jezus leert ons dat de toegangsdeur tot de hemel niet breed is,
je moet moeite doen om binnen te geraken
en eenmaal binnen zal het niet voldoende zijn
om een goede levenswandel,
een lijst van goed gedrag en zeden voor te leggen.
De uiteindelijke Rechter zal enkel een positief oordeel uitspreken
wanneer we uit liefde hebben gehandeld
en dus niet enkel omdat het zo moet, of omdat we het zo geleerd zijn,
of omdat het traditie is als christen goed te zijn,
of omdat we moeten goede daden stellen, uit verplichting dus,
of omdat we op een goed blaadje zouden staan bij de mensen,
of uit angst voor straf, of om de uiterlijke schijn hoog te houden
en in het verborgene toch veel kwaad uit te richten…

God zal ons hart wikken en wegen, Hij kent het door en door,
Hij weet of we oprecht waren,
of we van harte en uit liefde hebben gehandeld.
Hij weet of ons hart zuiver is, alleen Hij kan daar over oordelen.
Wij niet. Wie zijn wij om te oordelen over onszelf,
laat staan over een ander?
Stoppen met zelf te oordelen
is al een stap in de goede richting leert Jezus ons.

En Jezus leert ons daarenboven heel bescheiden te zijn,
nederig, eenvoudig, zachtmoedig, warmhartig.
‘Zij’ zullen komen uit het oosten en het westen,
uit het noorden en het zuiden, en zij zullen aanzitten
in het koninkrijk van God… woorden van Jezus,
woorden van de profeet Jesaja…
Straffe woorden uitgesproken temidden van het joodse volk
dat zich uitverkoren voelde en beter waande dan de omringde volkeren…
Maar “zij” zullen binnengaan, en jullie zullen uitgesloten worden
wanneer je verder ongerechtigheid bedrijft of leert.
Zielloos de wet beleven, onoprecht zijn in het uiterlijke goede handelen,
het zorgt ervoor dat het hart verhardt en verkilt, verstart
en zo wordt de hemelpoort smaller en smaller,
niet alleen voor de mens die zo leeft,
maar ook omdat hij zo oordeelt over anderen…
Wie bekrompen leeft, maakt de hemelpoort heel nauw,
hij sluit heel wat anderen uit, maar ook zichzelf…

Jezus’ boodschap is er één van liefde en liefde doet het hart opleven,
doet je van harte leven,
doet je hart betrokken zijn bij alles wat je doet en denkt.
Liefde maakt de hemelpoort breed en wijd,
zodat er velen kunnen binnengaan!
Ze zullen komen van overal, vanuit alle windstreken,
vanuit alle culturen, vanuit alle tradities, vanuit alle religies.
En ze zijn met velen, gelukkig maar,
de mensen die van harte leven,
de mensen van goede wil die vanuit pure liefde het goede doen.

Sluiten wij ons als christenen aan via de Jezusbeweging
bij die lange stoet van oprechte mensen.
Voel je niet verplicht, maar doe het alsjeblieft van harte.