Priester Pradip

Kruidenwijding 2022

De wonderen zijn de wereld nog niet uit
voor wie met verwondering naar de wereld kan kijken
en niets vanzelfsprekend vindt.
Een pandemie, economische crisis, oorlog aan de grenzen Europa,
aanhoudende droogte, brandgevaar, overstromingen…
Het leven in 2022 is even kwetsbaar
als toen het was voor onze primitieve voorouders
die bang waren voor de wisselvalligheid van de natuurgoden.
De mooie jaarlijkse traditie van de kruidenwijding
mag ons, meer dan anders, terug sterker verbonden maken
met alle kleine wonderen van Gods schepping.
Zoals Coleridge zo mooi verwoordde in Het gedicht van de oude zeeman:

Hij bidt pas echt die liefde hecht
aan ieder ding dat leeft;
omdat de God die ons bemint
voor alles liefde heeft.
Uit Het gedicht van de oude zeeman
Samuel Taylor Coleridge (1772-1834)

Dat wij het idee loslaten heer en meester te zijn van de schepping
en ons eerder dienstbaar en dankbaar opstellen tegenover de natuur
waar wij onlosmakelijk deel van uitmaken.
Mochten wij leren van de Boeddha:

Laat alle wezens gelukkig zijn!
Zwak of sterk, dichtbij of ver weg, levend of nog ongeboren –
mogen ze allen volmaakt gelukkig zijn!
Moge niemand een enkel schepsel kwaad toewensen uit woede of haat!
Laten we alle schepselen koesteren, zoals een moeder haar enig kind!
Mogen onze liefdevolle gedachten de hele wereld vullen,
boven, onder, overal – zonder grens; een mateloze welwillendheid
voor alles wat leeft, onbeperkt, vrij van haat en vijandschap.
De Metta Sutta (uit de Sutta Nipata)

Dat wij ons aansluiten bij het danklied om Gods schepping,
zoals de heilige Franciscus op zijn sterfbed schreef in zijn zonnelied:

Wees geprezen, mijn Heer,
door onze zuster, moeder aarde, die ons voedt en leidt,
en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten.
Uit Het Zonnelied van
Franciscus van Assisi (1181-1226)

De eeuwenoude traditie van de kruidenwijding,
mag ons als gelovigen doen beseffen
dat wij een onderdeel zijn van een groter geheel
en dat het geen kwaad kan bescherming af te smeken
voor de zovele soorten van onheil dat ons huis kan binnendringen.

In de kruidenwis van dit jaar zit

Kruidenwis 2022

• Guldenroede staat voor geluk en het terugvinden van wat verloren was.
• Salie staat voor een lang leven, onsterfelijkheid en wijsheid.
• Tarwe is het symbool van vruchtbaarheid en overvloed.
• Verbena brengt vrede en rijkdom.
• Duizendblad geeft bescherming en moed. Doet angst verdwijnen en trekt vriendschap en liefde aan.
• Rozemarijn is een oud ritueel kruid, goed voor herinnering en geheugen, het is beschermend en reinigend.
• Boerenwormkruid helpt tegen twijfel en negativiteit, schenkt warmte en goedheid.

Wie deze gezegende kruidenwis in huis hangt
ontvangt bescherming tegen ongelukken en ruzie
tijdens de donkere wintermaanden.
De kruidenwis beschermt tegen negatieve invloeden van buitenaf.

Kruidenwijding (gebed naar het Rituale Romanum)

God van liefde, Schepper van alle dingen,
zichtbare en onzichtbare,
die niets voor niets hebt gemaakt,
zegen deze kruiden, gegroeid uit de aarde
om mens en dier tot nut te zijn.
U hebt deze kruiden en gewassen laten groeien en bloeien
elk naar hun geur en kleur, hun eigen aard en vruchtbaarheid.
Elk kruid heeft een andere taak,
hetzij tot voedsel te dienen of om op smaak te brengen,
hetzij als medicijn vol genezende krachten
of als bescherming tegen ziekte en onheil.
Wij vragen U deze verschillende soorten kruiden,
veldbloemen en graangewassen
in uw goedheid te zegenen zodat ze,
bovenop hun door U geschonken natuurlijke kracht,
door uw zegen vervuld mogen zijn met uw liefdevolle genade.
Mogen ze zo in uw naam gebruikt worden voor mens en dier
en een bescherming bieden tegen alle ziekte en onheil. Amen.