Priester Pradip

Kalachakra mandala

Bij de 3e zondag door het jaar B In het Tibetaans Boeddhisme bestaan heel veel vormen van meditatie.De meditatie bij de kalachakra mandalavan “het wiel

Lees verder »

Waakvlam

Bij de 2e zondag door het jaar B “De godslamp was nog niet gedoofd.” (1 Sam. 3:3b NBV21) Hoe mooi staat het hier op de

Lees verder »

Kostbaar

Bij de 33e zondag door het jaar (A-cyclus) ‘Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag,zal ik je over veel meer aanstellen.’

Lees verder »

Wijsheid

Bij de 32e zondag door het jaar (A-cyclus) Jezus vond terug een treffende vergelijking uit het dagelijkse levenom zijn oproep tot waakzaamheid kracht bij te

Lees verder »

Broeders en zusters

Bij de 31e zondag door het jaar (A-cyclus) Broeders en zusters,ik spreek jullie aan op deze Bijbelse manierwaarmee ook de nieuwtestamentische brieven beginnenen waarmee de

Lees verder »

Niet moeilijk doen

Bij de 29e zondag door het jaar (A-cyclus) Met dit evangeliefragment kunnen we het hebben over de belastingen,over de vele soorten belastingen,over het hoe en

Lees verder »

Sjaloom

Bij de 28e zondag door het jaar (A-cyclus) De profeet Jesaja heeft het in zijn vredesvisioenover een feestmaal op de berg van God,waar alle volken

Lees verder »

Gezegend

Bij de 27e zondag door het jaar (A-cyclus) Tijdens de joodse sedermaaltijd worden er ritueelvier bekers wijn gedronken,waarbij de volgende zegenspreuk wordt uitgesproken:“Gezegend bent U,

Lees verder »