Priester Pradip

Kostbaar

Bij de 33e zondag door het jaar (A-cyclus) ‘Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag,zal ik je over veel meer aanstellen.’

Lees verder »

Wijsheid

Bij de 32e zondag door het jaar (A-cyclus) Jezus vond terug een treffende vergelijking uit het dagelijkse levenom zijn oproep tot waakzaamheid kracht bij te

Lees verder »

Broeders en zusters

Bij de 31e zondag door het jaar (A-cyclus) Broeders en zusters,ik spreek jullie aan op deze Bijbelse manierwaarmee ook de nieuwtestamentische brieven beginnenen waarmee de

Lees verder »

Niet moeilijk doen

Bij de 29e zondag door het jaar (A-cyclus) Met dit evangeliefragment kunnen we het hebben over de belastingen,over de vele soorten belastingen,over het hoe en

Lees verder »

Sjaloom

Bij de 28e zondag door het jaar (A-cyclus) De profeet Jesaja heeft het in zijn vredesvisioenover een feestmaal op de berg van God,waar alle volken

Lees verder »

Gezegend

Bij de 27e zondag door het jaar (A-cyclus) Tijdens de joodse sedermaaltijd worden er ritueelvier bekers wijn gedronken,waarbij de volgende zegenspreuk wordt uitgesproken:“Gezegend bent U,

Lees verder »

Mahatma

Bij de 24e zondag door het jaar (A-cyclus) Tien jaar geleden verscheen het boek ‘De mens achter de kerk’van auteur Petra Van Caneghem en haar

Lees verder »

Ode aan het vuur

Bij de 22e zondag door het jaar (A-cyclus) Ze vlamt en danst, fonkelt en genstert,hapt om zich heen met onstuimige tongen,ze slaat uit, laait op

Lees verder »

Leefsleutels

Bij de 21e zondag door het jaar (A-cyclus) Vroeger bestond er het vak leefsleutels,dat vak is ondertussen opgegaan in andere vakkenin de eerste graad van

Lees verder »

Grenzeloze liefde

Bij de 20e zondag door het jaar (A-cyclus) Jezus geeft bij zijn afscheid de opdracht aan zijn leerlingenom de blijde boodschap te gaan verkondigen,overal, wereldwijd

Lees verder »